Gratis software voor het ontwerpen van circuits (Track Design Software)

Hierbij een software programma voor het ontwerpen van circuits en tracks. Het programma heet “Trackmaker” en het is een vrije/gratis download.Klik hier om de Trackmaker Software te downloaden

(.zip bestand; downloaden, uitpakken en gebruiken*)

*) De software is geschreven door Zanthrax (klik om de website te bezoeken)
De software wordt als zodanig aangeboden zonder enige expliciete of impliciete garantie. De auteurs zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade die het gevolg  is van het gebruik van deze software.
Het is iedereen toegestaan deze software voor elk gewenst doel te gebruiken, alsmede deze vrij te distribueren, uitgezonderd de volgende beperkingen:
Over de herkomst van deze software mag in geen geval verkeerde informatie worden gegeven; u mag in geen geval beweren dat u de oorspronkelijke software hebt geschreven. Wanneer u deze software gebruikt, wordt het op prijs gesteld als dit wordt vermeld.

Klik hier om de Trackmaker Software te downloaden

(.zip bestand; downloaden, uitpakken en gebruiken*)

Zanthrax: Trackmaker is a racetrack designing tool, originaly made it for people who want to design indoor tracks for their small RC cars like the Kyosho Mini-Z’s and Tomy Bit CharG’s. But ofcourse it also works for other kinds of tracks. There is no manual for Trackmaker, it should be clear how to use it. If you dont get it, just pretend you’re drawing in Paint and think of the tracktiles like the different colors. I’ve been told that the program runs under Wine for the Linux OS, but I haven’t tested it myself. I do know there are memoryproblems under the ancient Windows 98, but Windows XP/2000 and up and later versions the program works nicely

Download TrackMaker from the Zanthrax website:
http://www.zanthrax.nl/files/trackmaker.zip

Reacties zijn gesloten.