Over RC-Junkies

RC-Junkies is eind november 2003 van start gegaan en stelt zich als hoofddoel: RC-cars, in de breedste zin van het woord, te promoten bij het grote publiek.

Deze website wordt beheerd door Jaap Dienaar. Hij is verantwoordelijk voor de website, content en onderwerpen. Naast de nieuwsberichten focust RC-Junkies met name op RC-car gerelateerde zaken en accessoires.

Voel je vrij onze website uitgebreid te verkennen. Eventuele opmerkingen kun je middels de feedback-optie kwijt. Natuurlijk kun je ons ook via het contact formulier of email bereiken voor site-gerelateerde zaken.

Persoonlijk initiatief
RC-Junkies is een volledig onafhankelijk en particulier initiatief. Deze website is op geen enkel vlak gelieerd aan de handel of industrie of uitgeverij. Noch vertegenwoordigt deze website de standpunten van deze instanties. Het is aan de bezoeker om zich in het achterhoofd te houden dat dit een niet-officiële website is.

Informatie en teksten
RC-Junkies besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de website van RC-Junkies als de aan deze website gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.
Met andere woorden: de makers van deze website geven geen garantie voor de correctheid van de informatie op deze website.

Aansprakelijkheid
RC-Junkies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. RC-Junkies aanvaardt evenmin geen aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van deze website. RC-Junkies geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Auteursrechten
RC-Junkies spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, software, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. RC-Junkies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voor zover RC-Junkies beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft RC-Junkies deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ten uitvoering van een rechterlijk bevel.

Copyrights
In deze website steken uren, dagen, weken, maanden werk. RC-Junkies omarmt de open-source gedachte. Alle publicaties op deze website zijn dan ook copy-left in plaats van copyright: alles mag overgenomen worden, wel graag met een link naar onze site . Als u informatie wilt gebruiken neem contact even met me op.

Wijzigingen van de voorwaarden
RC-Junkies behoudt het recht voor de voorwaarden, bepalingen en waarschuwingen krachtens welke deze website u wordt aangeboden, te wijzigen. De gebruiker heeft daarom als plicht om bij elk bezoek aan de site de algemene gebruiksvoorwaarden na te lezen, welke u kunt vinden bij “Over RC-Junkies”.

Contact Informatie
Voor algemene vragen omtrent onze website en/of diensten, technische vragen en/of problemen kunt u zich wenden tot de webmaster
Voor reclame uitingen, bannering en prijs informatie kunt u zich wenden tot info@rc-junkies.nl

RC-Junkies omarmt de open-source gedachte. Alle publicaties op deze website zijn dan ook copy-left in plaats van copyright: alles mag overgenomen worden, wel graag met een link naar onze site .

Deze disclaimer is steeds na te lezen op RC-Junkies

Reacties zijn gesloten.